Nederlands Deutsch English

Kaasstad Edam

Edam heeft een rijk verleden als havenstad en handelscentrum van kaas. Het omringende Noordhollandse polderlandschap, met zijn vruchtbare bodem en zilte zeewind, is bijzonder geschikt voor het houden van melkvee. Mede daardoor staat de kaasbereiding in deze omgeving al sinds eeuwen op hoog niveau. De kaas uit deze streek werd al eeuwen geleden tot zelfs in Frankrijk en Spanje verkocht. In de huidige tijd wordt door de in dit gebied gelegen zuivelfabriekvan CONO, "Kaasmakers sinds 1901", geheel in de traditie van vroeger, een kaas van de hoogste kwaliteit gemaakt. Met een relatief laag zoutgehalte en een zeer smedig zuivel vindt deze kaas niet alleen in Nederland, maar ook ver daar buiten veel aftrek. De bekende bolvormige kaas die tijdens de kaasmarkten wordt aangevoerd, was al in de 14de eeuw bekend en werd vanuit Edam verscheept -vandaar de naam Edammerkaas. Voor het houden van een markt was een privilege vereist. Edam kreeg dit in 1520 van de Habsburger keizer Karel V. Dit hield in dat de stad een vrije markt mocht houden. 50 Jaar later werd door Prins Willem van Oranje het eeuwigdurend recht van Kaaswagen verleend. De huidige waag werd in 1778 gebouwd en tot in 1922 zijn er altijd kaasmarkten gehouden. De opkomst van de kaasfabrieken betekende echter het einde voor de boerenkaasmarkten. In de Edammer kaasmarkten van tegenwoordig leeft de traditie voort. Hier kunt u zien hoe de kaas, net als vroeger, per bootje of met paard en wagen naar de markt wordt gebracht. Daar laat de boer zijn kaas neerzetten door een speciale kaaszetter -in vroeger dagen waren zij lid van een speciaal kaasdragersgilde. De handelaren keuren de kaas door er een gat in te boren en op basis van dit monster worden de kwaliteit en de prijs bepaald. Valt een partij in de smaak van de handelaar dan dragen de kaasdragers de kaas op een berrie naar de weegschaal in de Waag. Hierna begint het loven en bieden met het oude ritueel van handjeklap. Na de koop wordt de partij tenslotte weer opgeladen. De kaasmarkten waarop dit alles zich afspeelt, worden gehouden onder toezicht van de zgn. marktmeester. Er wordt een deskundige toelichting gegeven.

Edam apartments

Edam CheeseAmsterdam
Alkmaar
Edam
Volendam
Monnickendam
Hoorn
Enkhuizen